Hizmetlerimiz

ETGB Hizmetleri

ETGB Hizmetleri

ETGB’nin açılımı elektronik ticaret gümrük beyannamesidir. Elektronik ticaret gümrük beyannamesi, basılı bir belge olmamakla beraber elektronik ortamlarda düzenleme yapılması söz konusu olan bir belgedir. Elektronik ticaret gümrük beyannamesi bu anlamda temelinde havayolu, denizyolu, karayolu ya da hızlı kargo ile gönderilen veya alınan eşyaların gümrükten geçirilmesi sürecinde kullanılan ve süreci hızlandırmak adına tüm bürokrasinin dijital ortamda gerçekleştirildiği bir yapıdır.

Mikro İhracat Nedir? Türkiye’den yapılan brüt ağırlığı 300 kilogramdan az ve değeri katma değer vergisi (KDV) hariç 15.000 Euro’dan fazla olmayan ETGB ile yurt dışına ürün satışına verilen isimdir. Yalnızca bu şartları taşımakta olan ürünler mikro ihracat şeklinde gerçekleşebilir.
Mikro İhracat ile Geleneksel İhracatın Farkı Nedir?

Geleneksel ihracat olarak da tanımlanan ihracat tipi gümrük müşavirliği hizmetlerini de bünyesinde barındırdığından dolayı maliyeti yüksek bir ihracat tipidir. Mikro ihracat aracılığıyla yapılan gönderimlerde ise büyük ölçüde zaman ve maliyet tasarrufu sağlanır.
Mikro ihracat neleri kapsar?
ETGB kapsamında:
• Brüt ağırlığı 300 kilogramdan az ve değeri 15 bin Euro’yu geçmeyen eşyalar,
• Bedeli 150 Euro’yu aşmayan ve kişisel kullanıma mahsus olmak kaydıyla kitap ve diğer basılı yayınlar,
• Değeri bin 500 Euro’yu geçmeyen ve brüt ağırlığı 30 kilogramı aşmayan, diplomatik veya yolcu eşyası olmamak kaydıyla serbest dolaşıma girişe konu olan ticari hacim ve mahiyeti olmayan eşya,
• Şahsa ait ve şahıstan bir ay önce ya da gelişinden sonraki 3 aylık periyod içerisinde gelen kişisel eşyalar,
• Kamu kurumlarına, müzelere, kütüphanelere ya da bilimsel çalışmalar gerçekleştiren, eğitim veren kurumlara gönderilen basılı yayınlar bulunmaktadır.
Mikro ihracat neleri kapsamaz?
• Brüt ağırlığı 300 kg’den fazla ve değeri 15 bin Euro’yu aşan eşyalar
• Fuar ve Sergi Amaçlı Geçici Gönderiler
• Tamir Amaçlı gönderilen eşyalar
• Dahilde ve hariçte işleme vb. eşyalar
• Denetime tabii ürünler (Takviye edici gıdalar, ilaçlar, kimyasallar, cep telefonları vs.)
Mikro ihracatta gümrük sürecinin tamamlanabilmesi için gerekli olan belgeler nelerdir?
• Dolaylı Temsil Yetki Belgesi
• Mikro İhracat Bilgi Formu
• Asıl Fatura (Maliye onaylı ve Türkçe)
• Gönderimin yapıldığı ülkede beyan için kullanılacak İngilizce veya Almanca fatura
• Denetime tabii ürünler (Takviye edici gıdalar, ilaçlar, kimyasallar, cep telefonları vs.)
ATR Nedir?
A.TR, Avrupa Birliği ve Türkiye arasında imzalanmış olan Gümrük Birliği anlaşmasına bağlı olarak, serbest dolaşımdaki ihracata konu malların gümrük muafiyetinden faydalanabilmesi için ihracatçının hazırlaması gereken evraktır. Mikro ihracatın avantajları nelerdir?
• Gümrük müşavirliği hizmet bedeli oluşmaz
• Çıkış ambar ücreti talep edilmez
• İhracatçılar birliği kaydı zorunlu değildir
• Beyanname arşivi gerekli değildir
• Denetime tabii ürünler (Takviye edici gıdala EXPOTRANS’da ETGB İşlemleri Nasıl Gerçekleşiyor?
• Müşterimizden gelen belgelere istinaden anlaşmalı olduğumuz gümrük firmasının tarafımıza ilettiği form, operasyon ekibimizce doldurulur ve form tekrar müşterimize gönderilir.
• Anlaşmalı olduğumuz gümrük firması işlemin beyanını elektronik ortamda gerçekleştirir.
• Oluşan beyanın ardından müşterimize ETGB bilgilerini e-posta yoluyla iletiriz.
• Müşterimiz ETGB bilgileriyle ve beyannamenin bir fiziksel kopyasıyla KDV iadesi için başvurusunu gerçekleştirir.

Copyright © Expo Trans 2016. All rights reserved.

Created by: erdalbey.com